Публикации с етикет: "всеки"

 
 • НП „С грижа за всеки ученик – Модул 2“

   Национална програма «С грижа за всеки ученик», Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“; […]

   
 •  
 • НП „С грижа за всеки ученик“

  Национална програма „С грижа за всеки ученик“ модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна […]

   
 •