Публикации с етикет: "отсъствие”"

 
  • НП „На училище без отсъствие“

     Национална програма „на училище без отсъствие“, мярката „Без свободен час“  Училищна програма за провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти. Процедури при заместване на отсъстващи учители по […]

     
  •