Публикации с етикет: "Обществен"

 
 • Обществен съвет

  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ Правилник за създаване, устройство и дейност на обществен съвет към училища   Обществен съвет-становище УПП Заповед Обществен Съвет-протоколи   Заповед Обществен Съвет-длъжностно лице техническо и административно обслужване   Заповед Обществен Съвет-длъжностно […]

   
 •  
 • Становище

  Обществен съвет-становище ДПП

   
 •  
 • Обществен съвет към СУ „Дръстър“

  Покана родители за провеждане на събрание на родителите за избор на членове за конституиране на нов Обществен съвет към СУ "Дръстър" – Силистра. Дата: 12.12.2022 г. Място: Спортно училище „Дръстър“ […]

   
 •  
 • Обществен съвет

  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  Със заповед №РД-09-274 от 09 декември 2016 година на Директора на СУ „ДРЪСТЪР“- гр. Силистра е учреден ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към СУ „Дръстър“. Управителен съвет на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: Председател: Десислава Пламенова Кюмюрджиева […]

   
 •