Публикации с етикет: "НП"

 
  • НП „С грижа за всеки ученик“

    Национална програма „С грижа за всеки ученик“ модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна […]

     
  •