Публикации с етикет: "НП"

 
 • НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

  През учебната 2022-2023 г. Спортно училище „Дръстър“ – Силистра участва с дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Заниманията със спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния […]

   
 •  
 • РОЛЕВИ МОДЕЛ В КЛАСНАТА СТАЯ

  На 21.04.2023 г. учениците от V, VI и VII клас на Спортно училище „Дръстър“ – Силистра имаха вдъхновяващ гост – Боян Захариев. Всичко това стана възможно благодарение на фондация „ […]

   
 •  
 • Стъпка напред

   
 •  
 • Иновативен проект „На училище без раници“ по модел 1:1

  На 10.03.2023 г. иновативното Спортно училище „Дръстър“, град Силистра бе домакин на VII областно състезание на английски език за развиване на говорните и презентационни умения на учениците „Еncyclopedia of Dance“, организирано от РУО -Силистра и г-жа Фатме Османова-Атанасова, старши експерт по чужд език и майчин език. Паралелно с представянето на темата и разговор с областното жури в състав г-жа Османова – Атанасова, старши експерт по чужд език и майчин език, доц. д-р Силвия Великова, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново и старши учител Милена Цанева, ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра екип от учители (Анета Атанасова, Светла Илиева и Весела Лазарова) от Спортно училище „Дръстър“, град Силистра сподели добра практика чрез провеждане на открит иновативен урок на английски език с участниците в състезанието на тема “Magic of the Dance”. Практиката бе демонстрация на иновативни методи и подходи, които се прилагат в спортното училище по проект „ На училище без раници“ по модел 1:1 във всички часове по ООП с учениците от 5, 6 и 7 клас.

   
 •  
 • НП “Изграждане на училищна STEM среда“

   
 • НП „Иновации в действие“