Публикации с етикет: "Модул"

 
  • НП „С грижа за всеки ученик – Модул 2“

     Национална програма «С грижа за всеки ученик», Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“; […]

     
  •