Публикации с етикет: "bg05m20p001-2-11-0001“Подкрепа"

 
  • проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“

    Obyava_Obrazovatelen mediator-2021 (1) 1.     Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ръководители и брой часове за учебната 2019/2020 година […]

     
  •