Публикации с етикет: "„Без"

 
 • Бинарен урок по БЕЛ и Английски език

  На 11.04.2024 г. в 5а клас се проведе открит бинарен урок по проект ,,На училище без раници”, Модел 1:1 в присъствието на родители. Темата на урока, по БЕЛ и Чужд […]

   
 •  
 • Презентации Модел 1:1

   

   
 •  
 • Иновативен проект „На училище без раници“ по модел 1:1

  На 10.03.2023 г. иновативното Спортно училище „Дръстър“, град Силистра бе домакин на VII областно състезание на английски език за развиване на говорните и презентационни умения на учениците „Еncyclopedia of Dance“, организирано от РУО -Силистра и г-жа Фатме Османова-Атанасова, старши експерт по чужд език и майчин език. Паралелно с представянето на темата и разговор с областното жури в състав г-жа Османова – Атанасова, старши експерт по чужд език и майчин език, доц. д-р Силвия Великова, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново и старши учител Милена Цанева, ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра екип от учители (Анета Атанасова, Светла Илиева и Весела Лазарова) от Спортно училище „Дръстър“, град Силистра сподели добра практика чрез провеждане на открит иновативен урок на английски език с участниците в състезанието на тема “Magic of the Dance”. Практиката бе демонстрация на иновативни методи и подходи, които се прилагат в спортното училище по проект „ На училище без раници“ по модел 1:1 във всички часове по ООП с учениците от 5, 6 и 7 клас.

   
 •  
 • Национална програма „Без свободен час“

  Национална програма „Без свободен час“  

   
 •