Публикации с етикет: "Актуални"

 
  • Актуални ПРОЕКТИ

      Проект „Образование за утрешния ден“ НП “Иновации в действие“ НП “Заедно за всяко дете“ НП “Иновации в действие“ НП “Изграждане на училищна STEM среда“  ПУДООС Проект BG05M2OP001 – 5.001 […]

     
  •