Archive for декември, 2022

 
  • Обществен съвет към СУ „Дръстър“

    Покана родители за провеждане на събрание на родителите за избор на членове за конституиране на нов Обществен съвет към СУ "Дръстър" – Силистра. Дата: 12.12.2022 г. Място: Спортно училище „Дръстър“ […]

     
  •