Archive for ноември, 2021

 
  • Стъпка напред

    Учениците от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра изразиха своята гражданска позиция по отношение глобалното затопляне чрез специално изработени по темата брошури и флаери, които разпространиха сред гражданите на град Силистра. […]

     
  •