Archive for ноември, 2016

 
  • Обществен съвет

    ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  Със заповед №РД-09-274 от 09 декември 2016 година на Директора на СУ „ДРЪСТЪР“- гр. Силистра е учреден ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към СУ „Дръстър“. Управителен съвет на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: Председател: Десислава Пламенова Кюмюрджиева […]

     
  •