Archive for септември, 2016

 
 • За контакт

  Спортно училище „Дръстър“ гр. Силистра, ул. Черно море №10, пощ. код 7500 е-mail: info-1900528@edu.mon.bg   Директор, Веселин Суров – тел. 086/ 82 24 60 , 089 441 9587 ,  0878257161 […]

   
 •  
 • Училищни нормативни документи 2016/2017

   документи архив 2016-2017 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2016-2017 година Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за […]

   
 •