Archive for март, 2015

 
 • НП „На училище без отсъствие“

   Национална програма „на училище без отсъствие“, мярката „Без свободен час“  Училищна програма за провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти. Процедури при заместване на отсъстващи учители по […]

   
 •  
 • НП „С грижа за всеки ученик – Модул 2“

   Национална програма «С грижа за всеки ученик», Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“; […]

   
 •