УЧИЛИЩЕТО

 
 • Актуално COVID 19

   План за работа в условията на COVID-19           

   
 •  
 • АКТУАЛНО

   ДЕСЕТТЕ НА СУ „ДРЪСТЪР“СИЛИСТРА 1 СТОЯН РАДОСЛАВОВ СТОЯНОВ 2020  2 ХРИСТО ИВАНОВ СТРУМСКИ 2020  3 ВАНИНА ДЕЯНОВА ИЛИЕВА 2020 4 ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЗЛАТЕВА 2020 5 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 2020 6 […]

   
 •  
 • Веселин Петров Суров

  Веселин Петров Суров Позиция: Директор Университет Степен Специалност Диплома № Година Университет за национално и световно стопанство – София Висше (магистър) Маркетинг 000786 2002  ВИФ -София Висше (бакалавър) физическо възпитание […]

   
 •  
 • Обществен съвет

  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  Обществен съвет-становище УПП  Заповед Общeствен Съвет-протоколи   Заповед Обществен Съвет-длъжностно лице техническо и административно обслужване   Заповед Обществен Съвет-длъжностно лице съхранение документация   Заповед Обществен Съвет-брой членове ПОКАНИ […]

   
 •  
 • Материална база

   
 • Защита на личните данни