Плуване


плуване

       Младите плувци от ОСУ“ДРЪСТЪР“ участват в спортния календар на БФПС като състезатели на 

ПЛУВЕН КЛУБ – ДОРОСТОЛ   с председател Венелин Красимиров Великов 

 

Спортен календар

месечен

годишен БФПС

Последни резултати  

 

ПЛУВЕН КЛУБ – ДОРОСТОЛ  2013

на фокус

 

 

 

Предстоящи състезания

-2013