контакти

 
  • За контакт

    Спортно училище „Дръстър“ гр. Силистра, ул. Черно море №10, пощ. код 7500 е-mail: ss_drustar@su-silistra.com   Директор, Веселин Суров – тел. 086/ 82 24 60 , 089 441 9587 ,  0878257161 […]

     
  •