През учебната 2022-2023 г. Спортно училище „Дръстър“ – Силистра участва с дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

Заниманията със спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.  Те изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които се реализираха в областта на спорта – група по волейбол с ръководител Ивайло Желязков допринасят за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

 

Етикети: , , , , , , ,