На 29.04.2023 г. се откри Спортно училище „Дръстър“ се откри Областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Участваха 6 отбора в две възрастови групи: I възрастова група : V – VII клас и II възрастова група: VIII – X клас. В първа състезателна група участие взеха отборите на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Главиница, Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Силистра и Спортно училище „Дръстър“ – Силистра. Във втора възрастова група се състезаваха отборите на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Главиница, ПГМТ „ Владимир Комаров“ – гр. Силистра и Спортно училище „Дръстър“ – Силистра. Комисия в състав: Председател: Велико Боев – СБА, гр. Силистра и членове: Боян Ников – СБА, гр. Силистра и Мая Григорова – старши експерт по ПОО в РУО – Силистра оцени писмения и практическия тест и класира отборите както следва: Първа възрастова група: I място - Средно училище „Васил Левски“ – гр. Главиница II място - Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Силистра III място - Спортно училище „Дръстър“ – Силистра Втора възрастова група: I място - Средно училище „Васил Левски“ – гр. Главиница II място - ПГМТ „ Владимир Комаров“ – гр. Силистра III място - Спортно училище „Дръстър“ – Силистра На националния кръг на състезанието по БДП област Силистра ще бъде представена от отборите на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Главиница. Състезанията по БДП насърчават отговорното, информирано и културно поведение по пътя. Благодарности на ръководителите на отборите! Поздравления за доброто представяне и ангажираност на училищните отбори!
 

Етикети: , , , , , , , , ,