Като иновативно училище Спортно училище „Дръстър“ – Силистра за четвърта година се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“.  Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП. На 03 - 05.04.2023  Спортно училище „Дръстър“ – Силистра бе домакин на иновативното Основно училище „Георги Бенковски“ – гр. Бургас, Спортно училище „ Юрий Гагарин“ – гр. Бургас и традиционно на Спортно училище „ Никола Симов“ – гр. Търговище, с които си партнира вече четвърта година. Тази среща се превърна във възможност за откриване на допирни точки, среща на съмишленици, нови приятелства и обмяна на добри практики, споделяне на опит, предизвикателства и решения. Гостите на срещата бяха : Ваня Игнатиева – старши експерт по БЕЛ, Фатме Османова – старши експерт по чужд език и по майчин език, Ивелина Петрова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия Жанна Василева – регионален координатор към Център Амалипе, Милкана Николова – председател на Обществения съвет, родители и приятели на спортното училище. От Спортно училище „ Дръстър“ бе представена работа на учениците по двете иновации: „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност – “Стъпка напред“ и „На училище без раници“  чрез открити урок и представяне на крайните продукти от интердисциплинарните уроци по български език и литература, история и цивилизации и английски език. С празника на Спортно училище "Дръстър"  стартира мобилността под наслов "Преживей! Сподели! Промени!" Показахме на своите партньори приложение на действащи иновации от 5 до 10 клас с открити уроци. Започнахме с открит урок "Академия 5+" на учениците от 5 клас, реализиран по иновативен проект "На училище без раници" по модел 1:1. Последваха интердисциплинарни уроци по български език и литература, история и цивилизации, английски език и информационни технологии, представени от учениците от 6 и 10 клас. "Опознай България, за да я обикнеш" е проектна дейност, представена от 7 клас по иновативен проект "Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност - "Стъпка напред". Последва кръгла маса, където се срещнахме с родителите на децата участвали във всички реализирани и приложими в Спортно училище "Дръстър" иновации, които споделиха своите положителни нагласи. Не може само да се учим! Нужно е и малко забавление! Треньорите на Спортно училище "Дръстър" , съвместно с РЗИ, БЧК и ПИД - Силистра, организираха на учениците от четирите училища мини спартакиада "Да спортуваме заедно". Състезанието беше с образователна цел и сприятеляване между училищата. Всяка игра се осъществяваше с "Алко" и "Нарко" очила , които на практика показаха да учениците как би се "изкривило" тяхното зрение и възприятие за околния свят и какви вреди нанасят на здравето употребата на алкохол и наркотици. Докато учениците спортуваха, техните учители също споделяха на Кръгла маса своите впечатления от преживяването, задаваха въпроси, споделяха опит от трудности и предизвикателства в образователния процес по пътя към иновациите в училище. Учителите от ОУ „Георги Бенковски“ - Бургас споделиха работата си по иновацията „ Богатството на родния език“, чрез която прилагат : учене чрез преживяване, учене чрез разбиране и учене чрез игра. Програмата приключи с посещения на Археологическия музей, където самият археолог, присъствал на множество разкопки и проучвания за древната история на Дуросторум разказа за всички периоди на съществуването на града от древни времена до днес и посещение на резервата Сребърна и  използване на възможностите, които тези два обекта предоставят за учене чрез преживяване. Прекрасно преживяване на опознаване , иновации и споделени моменти, които ще оставят трайна следа в съзнанието на ученици, учители и гости!   В периода 26 -28.04.2023 г. се осъществи втората мобилност с домакинство на Основно училище „Георги Бенковски“ – гр. Бургас. Четирима ученици и четирима учители от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра посетиха иновативното Основно училище „Георги Бенковски“ – гр. Бургас с цел споделяне на добри иновативни практики. Участваха и партньорите на двете иновативни училища – Спортно училище „Никола Симов“ – гр. Търговище и Спортно училище „Юрий Гагарин“ – гр. Бургас.  Програмата включваше представяне на проектна дейност, наблюдение на интегриран урок, обратна връзка и обмяна на опит, кръгла маса и разглеждане на културното наследство на гр. Бургас. Отправено бе пожелание да се съхранява и развива стремежа за просперитет и достойно присъствие в европейското образователно пространство!

IMG_2210
IMG_2130
IMG_20230404_091004 (1)
IMG_2131
IMG_2147
IMG_2145
IMG_2150
IMG_2155
IMG_2173
IMG_20230404_103413 (1)
IMG_20230404_111139 (1)
IMG_20230404_104225 (1)
IMG_20230404_110408 (1)
IMG_2210
 

Етикети: , , , , , , , ,