ДЪРЖАВЕН ПЛАН -ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023 -2024 ГОДИНА

 

Спортно училище „Дръстър“
гр. Силистра, ул. „Черно море” №10 ;  0879406065
Учебна година  2023/2024

Вид спорт/професия и специалност

само за VIII клас

Брой места по вид спорт/професия и специалност само за VIII клас

V клас

VI клас VII клас VIII клас,

професия

„Помощник-треньор“

Плуване

3

Джудо

4

Самбо

3

Спортна стрелба

5

Футбол

7

Борба

3

Общ брой места 25

Брой паралелки 1

 

 

Етикети: , , , , , , , ,