Покана родители

за провеждане на събрание на родителите за избор на членове
за конституиране на нов Обществен съвет към СУ "Дръстър" –

Силистра.

Дата: 12.12.2022 г.

Място: Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, учителска стая

Начален час: 18,00 ч.

Участници:
№ Клас Име на родителя                       Име на ученика
1 V Назике Ахмед Мехмедова               Онур Мехмедов
2 V Соня Великова Джоджева               Дариа Адриан Джоджев
Георгиос Адриан Джоджев
3 VI Зорница Василева Тончева            Веселин Ивайлов Тончев
4 VI Христина Анчева Иванова             Георги Ивайлов Иванов
5 VII Мерел Етем Харън Йовчева         Изабел Ивелинова Йовчева
6 VII Глория Пламенова Енчева           Георги Константинов Узунов
7 VIII Диана Стоянова Петрова            Максимилиан Миленов Петров
8 VIII Галина Иванова Станчева           Мартин Андреев Ангелов
9 IX Ивелина Костова Стоева               Захари Стелиянов Стоев
10 IX Милкана Иванова Колева           Мартин Красимиров Николов
11 X Йорданка Йорданова Ангелова  Стоян Костадинов Ангелов
12 X Евелина Иванова Иванова          Тошко Милков Димитров
13 XI Виолета Димитрова Балушева   Мартин Пламенов Вангелов
14 XI Магдалена Бисерова Асенова    Бисер Венциславов Ковачев

Директор: Веселин Суров

 

Етикети: , , , , ,