ДЛЪЖНОСТ: УЧИТЕЛ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 15.09.2022 г.

МЯСТО НА РАБОТА: Спортно училище „Дръстър” – Силистра

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. ОБРАЗОВАНИЕ: висше 
 2. СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по български език и литература
 3. ТРУДОВ СТАЖ: минимум 1 година
 4. ДРУГИ: С предимство са кандидати с допълнителни специалности – трудов стаж по специалността, опит в работата с деца със СОП, сертифициране за използване на интерактивни и иновативни методи на преподаване, умения за работа с Windows, Word, Excel.

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: безсрочен

РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за заемане на длъжността
 2. Професионална автобиография
 3. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация и/или преквалификации
 4. Мотивационно писмо, в което да отговорите на следните въпроси:

4.1.Опишете накратко какво искате да бъде вярно за учениците, екипа и училището, в което искате да постъпите на работа.  (до 300 думи) 

4.2.Дайте пример за дейност, която ще осъществите, за да вървите в посоката, описана в предишния въпрос. ((до 150 думи)

4.3. Накратко опишете значимите за Вас проекти, по които училищният екип на Спортно училище „Дръстър“ е работил през последните 2 учебни години. (до 150 думи)

4.4. Разкажете накратко за нововъведение в преподаването, по което сте работили в последните две години, и какъв е резултатът от него. (до 200 думи)

4.5. Опишете накратко мотивите Ви за кандидатстване за работа в Спортно училище „Дръстър“- Силистра. (до 200 думи)

4.6. Ако имахте власт да промените едно нещо в образователна система, за да подобрите учебните преживявания и резултати на учениците, какво бихте направили? (до 100 думи)

4.7. С кой известен човек бихте излезли на приятелска вечеря? Защо? (до 80 думи)

 1. Свидетелство за съдимост /ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение/, /копие/
 2. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност /ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение/, /копие/
 3. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
 4. Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

ОТ: 23.08.2022 г.

ДО: 26.08.2022 г.

В СГРАДАТА НА: Спортно училище „Дръстър” – Силистра, кабинет на ЗАС

АДРЕС: гр. Силистра, ул. „Черно море” № 10

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 086/82 24 60; 0879 982 092; 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 22.08.2022 г.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Обява-учителОбява-учител Английски език БЕЛ

 

 

ДЛЪЖНОСТ: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 0,5 щат

 

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 15.09.2022 г.

МЯСТО НА РАБОТА: Спортно училище „Дръстър” – Силистра

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. ОБРАЗОВАНИЕ: висше 
 2. СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по английски език
 3. ТРУДОВ СТАЖ: минимум 1 година
 4. ДРУГИ: С предимство са кандидати с допълнителни специалности – изобразително изкуство и информационни технологии, трудов стаж по специалността, опит в работа с деца със СОП, сертифициране за използване на интерактивни и иновативни методи на преподаване, умения за работа с Windows, Word, Excel.

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: безсрочен

РАБОТНО ВРЕМЕ: 4 часа 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за заемане на длъжността
 2. Професионална автобиография
 3. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация и/или преквалификации
 4. Мотивационно писмо, в което да отговорите на следните въпроси:

4.1.Опишете накратко какво искате да бъде вярно за учениците, екипа и училището, в което искате да постъпите на работа.  (до 300 думи) 

4.2.Дайте пример за дейност, която ще осъществите, за да вървите в посоката, описана в предишния въпрос. ((до 150 думи)

4.3. Накратко опишете значимите за Вас проекти, по които училищният екип на Спортно училище „Дръстър“ е работил през последните 2 учебни години. (до 150 думи)

4.4. Разкажете накратко за нововъведение в преподаването, по което сте работили в последните две години, и какъв е резултатът от него. (до 200 думи)

4.5. Опишете накратко мотивите Ви за кандидатстване за работа в Спортно училище „Дръстър“- Силистра. (до 200 думи)

4.6. Ако имахте власт да промените едно нещо в образователна система, за да подобрите учебните преживявания и резултати на учениците, какво бихте направили? (до 100 думи)

4.7. С кой известен човек бихте излезли на приятелска вечеря? Защо? (до 80 думи)

 1. Свидетелство за съдимост /ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение/, /копие/
 2. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност /ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение/, /копие/
 3. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
 4. Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

ОТ: 23.08.2022 г.

ДО: 26.08.2022 г.

В СГРАДАТА НА: Спортно училище „Дръстър” – Силистра, кабинет на ЗАС

АДРЕС: гр. Силистра, ул. „Черно море” № 10

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 086/82 24 60; 0879 982 092; 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 22.08.2022 г.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Обява-учител Английски език

 

Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,