ГРАФИК за провеждане на ДЗИ по БЕЛ и ДИППК, сесия август-септември

 

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане

Вид на изпита 

1 ДЗИ -БЕЛ 25.08.2022г.

8.30

писмен
2 ДИППК 26.08.2022г.

8.30 ч.

Каб.201

писмен

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

 

 Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Вид на изпита  Комисия по оценяването
1 География и

икономика,

ООП,10 клас

25.07.2022г.

11.00 ч.

Каб.301

писмен,

3 астрономически часа

1.Светла Илиева

2.Вилиян Великов

2 Педагогика,

ОтПП 11клас

25.07.2022г.

11.00 ч.

Каб.301

писмен,

3 астрономически часа

1.Светла Илиева

2.Вилиян Великов

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

 

 

 

 

Етикети: , , , , , , , , , , , , , ,