Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за 2023 година 
 Отчет по прихода на бюджета-3 тримесечие 2023;

Обяснителна записка към отчет – 3то тримесечие

 Отчет по прихода на бюджета-1 тримесечие 2023
 СПРАВКА ОТЧЕТ към 31.03.2023
Отчет по прихода на бюджета-4 тримесечие 2022
 Отчет по прихода на бюджета-3 тримесечие 2022
Отчет по прихода на бюджета-2 тримесечие 2022
Отчет по прихода на бюджета-април-2022
Актуализация_ФО-30
АКТУАЛИЗАЦИЯ-ПУДООС
Актуализация_II-ро тримесечие
Актуализация_I-во тримесечие.
Начален бюджет 2022 г.
Бюджет на СУ „Дръстър“ за 2021 година 
Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2021
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2021 година за второто тримесечие.
Отчет за изпълнението на  делегирания бюджет 2021 година за първото тримесечие. 
Бюджет на СУ „Дръстър“ за 2020 година 
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2020 година за четвъртото тримесечие. 
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2020 година за третото тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2020 година за второто тримесечие.
 Отчет за изпълнението на  делегирания бюджет 2020 година за първото тримесечие.
Бюджет на СУ „Дръстър“ за 2019 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за четвърто тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за третото тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за второто тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2019 година за първото тримесечие.  
Бюджет на Спортно училище „Дръстър“ за 2018 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за четвъртото тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за третото тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за второто тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2018 година за първото тримесечие.
 Бюджет на Спортно училище „Дръстър“ за 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2017 година за третото тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2017 година за второто тримесечие.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2017 година за първото тримесечие.
Бюджет на ОСУ „Дръстър“ за 2016 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на IV – то тримесечие
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на III – то тримесечие
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2016 г., в края на II – то тримесечие.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2016 г., в края на I – то тримесечие.
Бюджет на ОСУ „Дръстър“ за 2015 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г., в края на IV – то тримесечие.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г., в края на III – то тримесечие.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г. в края на II – то тримесечие
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2015 г. в края на I-то тримесечие
Бюджет на ОСУ „Дръстър“ за 2014 година
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2014 г. в края на IV тримесечие
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2014 г. в края на III тримесечие
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2014 г. в края на II тримесечие
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2014 г. в края на I тримесечие 
Бюджет на ОСУ „Дръстър“ за 2013 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2013 г. в края на IV тримесечие
Отчет за изпълнение  на делегирания бюджет 2013 г. в края на III тримесечие
Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2013 г. в края на II тримесечие
Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2013 г. в края на I тримесечие
Бюджет на ОСУ „Дръстър“ за 2012 година
Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 2012 г. в края на I тримесечие
 Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на II тримесечие
Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на III тримесечие
Отчет на изпълнението на делегирания бюджет 2012 г. в края на IV тримесечие
 

Етикети: , , , , ,