СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА


Дипляна 1

КОИ СМЕ НИЕ
Иновативно спортно училище „Дръстър“ е профилирано и е единствено на територията на област
Силистра, което предлага:
➢ специализирана подготовка по 6 вида спорт;
➢ професионално обучение след VII клас по професия
„Помощник треньор“, специалност „Спорт“;
➢ трета степен на професионална квалификация и получаване на
свидетелство за професионална квалификация;
През учебната 2023/2024 година учениците от V, VI и VII клас ще работят по модел 1:1.
Гордост за спортното училище са завоюваните през учебната 2022/2023 година 71
медала от държавни и международни първенства и турнири.

ПРЕДЛАГА

  • прием за 5 клас
  • прием за попълване на свободните места

Срокове за:                             Първи тур                                                   Втори тур

Прием на документи         от 20 май до 20 юни 2023 г.        от 1 до 6 август 2023 г.

Приемни изпити:

Джудо                                 22-23.06.2023 г.                                       10-11.08.2023 г.

Самбо                                 22-23.06.2023 г.                                         10-11.08.2023 г.

Лека атлетика                   22-23.06.2023 г.                                         10-11.08.2023 г.

Плуване                             22-23.06.2023 г.                                          10-11.08.2023 г.

Спортна стрелба              22-23.06.2023 г.                                          10-11.08.2023 г.

Футбол                              22-23.06.2023 г.                                          10-11.08.2023 г.

Записване:                        до 05.07.2023 г.                                         до 20.08.2023 г.

Начален час на провеждане на приемните изпити: първи тур 15.00 ч.; втори тур 09.00 ч.

Място на провеждане: Спортно училище „Дръстър“

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец на училището.

2. Копие на ученическата книжка.

3. Акт за раждане (за справка).

4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар.

5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вид спорт (прави се от училището).

Начален час на провеждане на приемните изпити: 9,00 ч. 

 

Етикети: , , , , , , , , , , , , ,