СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА


ПРЕДЛАГА

  • прием за 5 клас
  • прием за попълване на свободните места

Срокове за:                             Първи тур                                                   Втори тур

Подаване на

документи                          до 20 юни 2022 г.                  от 1 до 6 август 2022 г.

Приемни изпити:

Джудо                                  22-23.06.2022 г.                             11-12.08.2022 г.

Самбо                                 22-23.06.2022 г.                             11-12.08.2022 г.

Лека атлетика                    22-23.06.2022 г.                             11-12.08.2022 г.

Плуване                               22-23.06.2022 г.                             11-12.08.2022 г.

Спортна стрелба                22-23.06.2022 г.                             11-12.08.2022 г.

Футбол                                 22-23.06.2022 г.                             11-12.08.2022 г.

Записване:                            до 05.07.2022 г.                           до 23.08.2022 г.

Начален час на провеждане на приемните изпити: първи тур 15.00 ч.; втори тур 09.00 ч.

Място на провеждане: Спортно училище „Дръстър“

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец на училището.

2. Копие на ученическата книжка.

3. Акт за раждане (за справка).

4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар.

5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вид спорт (прави се от училището).

Начален час на провеждане на приемните изпити: 9,00 ч. 

 

Етикети: , , , , , , , ,