НА УЧЕНИЦИ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2022 -2023 ГОДИНА

Вид спорт/професия и специалност само за VIII класV клас
Плуване3
Джудо6
Самбо3
Спортна стрелба5
Футбол9
Лека атлетика3
Общ брой места29
Брой паралелки1

 Кандидатите за прием в спортните училища подават до директора на училището в срок от 20 май до 20 юни следните документи:

1.Заявление по образец (от училището), подписано от родителя/настойника и ученика, в което е заявен редът на желанията за допускане до приемните изпити по видовете спорт;

2. За кандидатите за прием в VIII клас – и заявление за избор на професия за придобиване на  професионална квалификация (от училището);

3. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година;

4.  Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар;

6. Застрахователна полица „Злополука“ за дните на приемния изпит ( прави се от училището)

Приемният изпит за съответния вид спорт се полага в два последователни работни дни на 22 – 23.06.2022 г. , като:

1. През първия ден се извършват предвидените измервания от лекар, както и тестовете за оценка на концентрацията, психическата устойчивост и спортно-техническите умения по вида спорт;

2. през втория ден се провеждат тестовете за оценка на нивото на развитие на двигателните качества.

През първия ден преди провеждане на изпита за проверка на способностите се извършва задължителен медицински преглед, удостоверяващ моментното здравословно състояние на кандидатите, за което се изготвя протокол по образец на съответното учи

Към документите се представят в оригинал акт за раждане и ученическата книжка за съответната учебна година на кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година. След справка документите в оригинал се връщат на кандидата.

В периода  може да се провежда и изпит за проверка на способностите на кандидатите за попълване на свободни и обявени места по държавния план-прием, утвърден за училището за предходни учебни години.

(ученици от 6 до 12 клас)

 

Етикети: , , , , , ,