Като иновативно училище Спортно училище „Дръстър“ – Силистра за трета година се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“.  Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП. На 28 - 30.03.2022 г. се осъществи първата мобилност за тази учебна година.  Четирима ученици и четирима учители от Спортно училище „Дръстър“ - Силистра, участващи в реализиране на иновативен проект „Интердисциплинарно проектно – базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност – Стъпка напред“ посетиха иновативното СУ „Любен Каравелов“ – гр. Пловдив с цел споделяне на добри иновативни практики. Участваха и партньорите на двете иновативни училища – Спортно училище „Никола Симов“ – гр. Търговище и ОУ „Климент Охридски“ – гр. Хисаря. Програмата включваше представяне на проектна дейност, наблюдение на интегрирани уроци, представяне на крайните продукти и рефлексия, работилница “Наблюдаваната иновация през моя поглед” - обратна връзка и обмяна на опит, кръгла маса на тема “Съвременните подходи в училищното образование” и разглеждане на културното наследство на гр. Пловдив. Отправено бе пожелание да се съхранява и развива стремежа за просперитет и достойно присъствие в европейското образователно пространство!

 

Етикети: , , , , , , , , , ,