Спортно училище „Дръстър“

Със съдействието на д-р Найденов, кмет на Община Силистра и Светлана Василева, ландшафтен архитект се проведе втората част от експедицията: Зелени детективи, в която пред най-активните ученици от Спортно училище „Дръстър“, които участват при реализиране на иновативен проект “ Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност – „Стъпка напред“ се разкри видовото разнообразие в Дунавската градина.
 
 

Етикети: ,