Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт на учениците от Спортно училище „Дръстър” – Силистра за 2019 г. по реда на ПМС №46 от 19.03.2020 г. на Министерски съвет. 

 

Етикети: , ,