Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда“

https://s.shopeee.com/fOaL

Линкове с публикации

Интелект в здраво тяло – Стоян Стоянов
Училище „Дръстър“ е единственото спортно училище в страната …. БНТ

Дигиталната мултикултурна среда: Мисия ВЪЗМОЖНА (1 година споделен опит)

В трудно време – една заслужена похвала на екипа на СУ „Дръстър“ град Силистра  – Рустислав Добрев
STEM ЦЕНТЪР В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – Община Силистра
 

Етикети: , , , , , , ,