С Постановление на Министерския съвет № 262/29.07.2021 г. бяха одобрени и отпуснати средства за изпълнение на ремонти дейности в училището по направена заявка към Министерството на образованието и науката. Бе обявена обществена поръчка за изпълнител на строително монтажните работи и в края на 2021 година те бяха извършени качествено и в срок.

Публикуваме снимки „Преди“ и „След“ ремонтните дейности.

Преди ремонта

След ремонта

 

Етикети: , , , , , , , , , , ,