Учениците от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра изразиха своята гражданска позиция по отношение глобалното затопляне чрез специално изработени по темата брошури и флаери, които разпространиха сред гражданите на град Силистра. Изработените материали са по инициатива на ученичката Мелиса Аксой от 8.  клас на Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, която бе подкрепена от нейните съученици. Мелиса генерира идеята си при работа по иновативен проект  „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност – Стъпка напред“. Убедени сме, че този проект създава възможности за нашите ученици да учат чрез преживяване, допринася за положителната промяна в средата ни на живот и за качественото обучение на нашите ученици. 

 

Етикети: , , , , ,