УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ванина Деянова Илиева – VIII клас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симона Стефанова Георгиева – VIII клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2016/2017 година

План за работа на ученическия съвет за учебната 2016/2017 година

Устав на ученическия съвет


 

Етикети: , ,