Лидерският екип при Спортно училище „Дръстър“ – Силистра премина първото си обучение на тема „Разпределено лидерство“ от двугодишна програма „Училище за пример“ на фондация „Заедно в час“ за подкрепа и развитие на училищни екипи, готови да работят за успеха на всяко дете, програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училищата, които допринасят за успеха на всеки ученик. Програмата се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване. Избираемите курсове отговарят на конкретните нужди на училището. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и подкрепа от ментор.

 

Етикети: , , , , , , , , , , , ,