Спортно училище „Дръстър“, град Силистра и НСА „Васил Левски“ подписаха договор за сътудничество
На 17 септември 2020 год. ректорът на НСА „В. Левски“ – проф. Николай Изов, доктор и директорът на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра – г-н Веселин Суров, подписаха двустранен договор за осъществяване на учебно-тренировъчни дейности в областта на спортната, учебната, научната и състезателна дейност.
Страните обединяват усилията си за реализиране на дейности в областта на специализираната спортна подготовка по видовете спорт, практикувани в СУ „Дръстър“, гр. Силистра, както и актуализиране на учебното съдържание, необходимо за развитието на спорта за високи постижения.
Съвместните дейности предвиждат в процеса на обучение студентите от НСА „Васил Левски“, обучаващи се в специалностите на факултет „Спорт“, да провеждат учебно-методически практики в спортното училище, съвместно да участват в научни и научно-приложни изследвания, както и организиране провеждането на състезания и други младежки спортни дейности, свързани с дейността на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра.
 
 

Етикети: , , , , , ,