ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия за учебната 2019/2020година 

за определяне на годишни оценки на Сузан Валентинова Валентинова,

ученичка в самостоятелна форма – VI a клас 

Учебен предмет

Дата на провеждане Начален час

Място на провеждане

Формат на изпита
/продължителност

1.

Учебна практика: спортна подготовка по вид спорт-джудо, СПП, VI клас

26.08.2020 г.,

15,00 ч.

Зала по джудо

Практически – по преценка на комисията,

3 астрономически часа

2.

Музика, ООП, VI клас

26.08.2020 г.,

08.30 ч., КК2

Писмен изпит –

до 90 мин.

3.

Музика, ООП, VI клас

26.08.2020 г.,

11.00 ч., КК2

Практически изпит –

до 90 мин.

4.

Информационни технологии, ООП, VI клас

27.08.2020 г.,

08.30 ч., КК2

Писмен изпит –

до 90 мин.

5.

Информационни технологии, ООП, VI клас

27.08.2020 г.

11.30 ч., КК2

Практически изпит –

до 90 мин.

6.

Математика, ООП – VI клас

28.08.2020 г.,

08.00 ч., КК2

Писмен изпит –                  2 астрономически часа

7.

История и цивилизации, ООП -VI клас

1.09.2020 г.,

11.00 ч., КК2

Писмен изпит –

2 астрономически часа

8.

География и икономика, ООП,  VI клас

02.09.2020 г.,

08.00 ч., КК2

Писмен изпит –

2 астрономически часа

9.

Изобразително изкуство, ООП, VI клас

02.09.2020 г.,

11.00 ч., КК2

Писмен изпит –

до 90 мин.

10.

Изобразително изкуство, ООП, VI клас

02.09.2020 г.,

15.00 ч., КК2

Практически изпит –

до 90 мин

11.

Човекът и природата, ООП,       VI клас

03.09.2020 г.,

08.00 ч., КК2

Писмен изпит –

2 астрономически часа

12.

Български език и литература, ООП, VI клас

03.09.2020 г.,

12.00 ч., КК2

Писмен изпит –

2 астрономически часа

13.

Чужд език –английски език, ООП, VI клас

04.09.2020 г.,

08.30 ч., КК2

Писмен изпит –

2 астрономически часа

14.

Чужд език –английски език, ООП, VI клас

04.09.2020 г.,

10.30 ч., КК2

Устен изпит –

15.

Технологии и предприемачество, ООП, VI клас

04.09.2020 г.,

12.00 ч., КК2

Писмен изпит –

до 90 мин.

16.

Технологии и предприемачество, ООП, VI клас

05.09.2020 г.,

15.00 ч., КК2

Практически изпит –

до 90 мин

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита  – на 10.09.2019 г., 9,00 ч. в канцеларията и информационното табло в СУ „Дръстър”, гр. Силистра.

 

Дневен режим за целодневната форма на организация за  II  срок на учебната 2019/2020 година.
Седмична програма за II  срок на учебната 2019/2020 година. 
График за провеждане на класни и контролни работи през II срок на учебната 2019/2020 година
График за провеждане на спортната подготовка през II срок на учебната 2019/2020 година
График за дежурства в училищната сграда през II  срок на учебната 2019/2020 година. 
График за консултиране на ученици и родители от класните ръководители за 2019/2020 г.
График за приемно време на учителите , за I срок на учебната 2019/2020 г.
Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година. 

  2018/2019   

  2017/2018     

  2016/2017 

 

Етикети: , , ,