Съвет на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Училищно настоятелство при СУ „Дръстър“ –

гр. Силистра, в сила от 10.12.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Любомиров Кирилов 

Членове:  Живко Георгиев Попов

                  Мария Димитрова Карова-Струмска

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

ПPOTОКОЛ от общо събрание 10,12,2019 год.

УСТАВ на СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

АРХИВ

ПPOTОКОЛ от общо събрание 06,06, 2017 год.

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ НА

СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

ОСНОВАВАНЕ

С решение № 149 от 27 ноември 2010 година на Окръжен съд – Силистра е учредено Училищно настоятелство към ОСУ „Дръстър“.

Управителен съвет на Училищното настоятелство:

Председател: Петко Драганов Добрев

Членове: Йордан Кулев, Мая Хараланова, Иван Занов, Шариф Фахри

 

 

Етикети: ,