СПИСЪК на УЧЕБНИЦИ за учебната 2020/2021 година

 

 за 5 клас 

 

Учебни предмети

Издателство

Авторски колектив

Български език

„Просвета Азбуки“

Милена Васева, Тина Велева

Литература

„Булвест 2000“ – Клет

М. Герджикова

Чужд език – английски език

Express publishing/Експрес Пъблишинг

Вирджиния Евънс                                                         BLAZE FOR BULGARIA
Джени Дули

Математика

„Просвета, основано 1945“

Пенка Нинкова и колектив

Информационни технологии

„Просвета, основано 1945“

 Н. Николова и колектив

История и цивилизации

„Просвета Плюс“ АД

Е. Михайлова и колектив

География и икономика

„Просвета Плюс“ АД

Люсила Цанкова и колектив

Човекът и природата

„Анубис“ – Клет

М. Шишиньова и колектив

Музика

„Просвета, основано 1945“

Вяра Сотирова и колектив

Изобразително изкуство

„Просвета Плюс“ АД

М. Мойнова и           В. Гунева

Технологии и предприемачество

„Бит и техника“ ООД

Тодорка Николова и колектив

   за 6 клас 

 

Учебни предмети

Издателство

Авторски колектив

Български език

„Просвета Азбуки“

Милена Васева, Тина Велева

Литература

„Булвест 2000“ – Клет

М. Герджикова

Чужд език – английски език

Express publishing/Експрес Пъблишинг

Вирджиния Евънс                                                         BLAZE FOR BULGARIA
Джени Дули

Математика

„Просвета, основано   1945“

Пенка Нинкова и колектив

Информационни технологии

„Просвета, основано   1945“

 Н. Николова и колектив

История и цивилизации

„Просвета, основано   1945“

Пламен Павлов и колектив

География и икономика

„Просвета Плюс“

Люсила Цанкова и колектив

Човекът и природата

„Анубис“ – Клет

М. Шишиньова и колектив

Музика

„Просвета, основано   1945“

Вяра Сотирова и колектив

Изобразително изкуство

„Просвета София“

Петър Цанев, Ралица Карапантева

Технологии и предприемачество

„Бит и техника“ ООД

Тодорка Николова и колектив

  за 7 клас 

 

Учебни предмети

Издателство

Авторски колектив

Български език

„Рива“

Е. Николова, М. Рашкова,                    Д. Лалова

Литература

„Анубис“ – Клет

К. Протохристова

Чужд език – английски език

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, with Desislava Zareva and Nikolina Tsvetkova –   Your Space for Bulgaria

Математика

„Просвета, основано 1945“-Клет

Пенка Нинкова и колектив

Информационни технологии

„Просвета София“ АД

 Н. Николова и колектив

История и цивилизации

„Просвета Плюс“ ЕООД

Екатерина Михайлова и колектив

География и икономика

„Просвета Плюс“

Люсила Цанкова и колектив

Биология и здравно образование

„Педагог 6“

Наташа Цанова, Снежана Томова

Физика и астрономия

„Просвета София“ АД

 Д. Мърваков и колектив

Химия и опазване на околната среда

„Педагог 6“

Митка Павлова, Милена Кирова и колектив

Музика

„Просвета, основано1945 г.“

 В. Сотирова

Изобразително изкуство

„Анубис“ – Клет

О. Занков, Б. Дамянов,                       Б. Доневска

Технологии и предприемачество

„Бит и техника“ ООД

Т. Николова и колектив

 за 8 клас 

Учебен предмет,
вид подготовка

Автори/Авторски
колектив

Издателство

Валидни
издания

Български език

Маргарита Георгиева
и колектив

„Анубис“ ООД

2017 г.

Литература

Клео Протохристова
и колектив

„Анубис“ ООД

2017 г.

Английски език –
A 1 Legacy

обща заявка

 

 

Математика

Т. Витанов и
колектив

„Анубис“ ООД

2017 г.

Информационни
технологии

Елиза Стефанова и
колектив

„Просвета – София“
АД

2017 г.

География и
икономика

Румен Пенин и
колектив

„Булвест 2000“
ООД

2017 г.

Философия

Галя Несторова и
колектив

СД „Педагог 6“ –
„Делев, Луизова и
сие“

2017 г.

Физика и
астрономия

Виктор Иванов и
колектив

„Просвета –
София“ АД

2017 г.

История и
цивилизации

Борислав Гаврилов и
колектив

„Просвета –
София“ АД

2017 г.

Биология и здравно
образование

Наташа Цанова и
колектив

СД „Педагог 6“ –
Делев, Луизова и
сие

2017 г.

Химия и опазване
на околната среда

Митка Павлова и
колектив

СД „Педагог 6“ –
Делев, Луизова и
сие

2017 г.

Предприемачество

Кирил Тодоров

„Мартилен“

 

 

 за 9 клас 

Учебен предмет,
вид подготовка

Автори/Авторски
колектив

Издателство

Валидни
издания

Български език

Петя Маркова и колектив

„БГ Учебник“

2019 г.

Литература

Иван Инев и колектив

„БГ Учебник“

2019 г.

Английски език –
А 2.1 English in
Mind for Buigaria

Хърбърт Пухта
и колектив

„Клет България“

2018 г.

Математика

Т. Витанов
и колектив

„Анубис“

2018 г.

Информационни
технологии

Николина Николова
и колектив

„Просвета –
София“ АД

2018 г.

География и
икономика

Румен Пенин
и колектив

„Булвест 2000“

2018 г.

Философия

Галя Герчева
Несторова
и колектив

СД „Педагог 6“ –
„Делев, Луизова
и сие“

2018 г.

Физика и
астрономия

Виктор Иванов
и колектив

„Просвета –
София“ АД

2018 г.

История и
цивилизации

Михаил Груев
и колектив

„Просвета –
София“ АД“

2018 г.

Биология и здравно
образование

Наташа Цанова
и колектив

СД „Педагог 6“ –
„Делев, Луизова
и с-ие“

2018 г.

Химия и опазване
на околната среда

Митка Павлова
и колектив

СД „Педагог 6“ –
„Делев, Луизова
и с-ие“

2018 г.

Руски език

Антония Радкова
и колектив

„Просвета –
София“ АД

2018 г.

 

за 10 клас

Учебен предмет,
вид подготовка

Автори/Авторски
колектив

Издателство

Валидни
издания

Български език

Петя Маркова
и колектив

„БГ Учебник“

2019 г.

Литература

Албена Руневска,
Иван Инев

„БГ Учебник“

2019 г.

Английски език –
А 2.2 English in
Mind for Buigaria

Хърбърт Пухта
и колектив

„Клет България“

2019 г.

Математика

Теодосий Витанов
и колектив

„Анубис“

2019 г.

Информационни
технологии

Виктор Иванов

„Просвета –
София“ АД

2019 г.

География и
икономика

Румен Пенин
и колектив

„Булвест 2000“

2019 г.

Философия

Галя Герчева
Несторова
и колектив

СД „Педагог 6“

2019 г.

Физика и
астрономия

Христо Попов
и колектив

„Просвета –
София“ АД

2019 г.

История и
цивилизации

Пламен Павлов
и колектив

„Просвета –
София“ АД“

2019 г.

Биология и здравно
образование

Наташа Цанова,
Снежана Томова

СД „Педагог 6“

2019 г.

Химия и опазване
на околната среда

Митка Павлова
и колектив

СД „Педагог 6“

2019 г.

Руски език –
„Привет“ А 1.2

Антония Радкова
и Анна Деянова –
Атанасова

„Просвета –
София“ АД

2019 г.

 

за 11 клас 

Учебен предмет

Издателство

Авторски колектив

Български език

„БГ Учебник“

Петя Маркова и колектив

Литература

„БГ Учебник“

Иван Инев и колектив

Чужд език –  руски език

„Просвета – София“ АД

Ант. Радкова, Анна Деянова

Математика

„Анубис“ ООД

Теодосий Витанов и колектив

Гражданско образование

„Просвета – София“ АД

Христо Тодоров и колектив

 

 

 

 

 

 

 

 

За специалните предмети – допълнителни инструкции!!!

за 12 клас

Учебен предмет,
вид подготовка

Автори,
Авторски колектив

Издателство

Валидни
издания

1.

Български език

Татяна Ангелова
Петя Костадинова

„Просвета –
София“ АД

2018 г.

2.

Литература

Инна Пелева
Албена Хранова

„Просвета –
София“ АД

2018 г.

3.

Свят и личност

Майя Грекова
и колектив

„Просвета –
София“ АД

2018 г.

За специалните предмети – допълнителни инструкции!!!

 

 

Етикети: ,