ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ВХОД

https://oud.mon.bg/

 
Проект  BG05M2OP001-2.012-0001 “ Образование за утрешния ден“.
 
2 групи с  по 15 ученици с ръководители Лилянка Кирилова Недева и инж. Иван Петров Касчийски

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

Етикети: , , , ,