Obyava_Obrazovatelen mediator-2021 (1)

1.     Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ръководители и брой часове за учебната 2019/2020 година както следва:

№ по ред Учебен предмет Клас

Брой часове

Резерв

 

Ръководител Брой

ученици

1 БЕЛ VI 60 6 Диана Михалева 4
2 БЕЛ VII 60 6 Дорина Пейчева 6
3 БЕЛ VIII 60 6 Дорина Пейчева 6
4 БЕЛ X 60 6 Гълъбина Великова 5
5 БЕЛ XII 60 6 Гълъбина Великова 6
6 Математика VII 60 6 Калинка Ташева 5
7 Математика X 60 6 Калинка Ташева 6

Общ брой групи : 7

Брой включени ученици – 38

 

Етикети: , , , ,