ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаване, устройство и дейност на обществен съвет към училища

  Обществен съвет-становище УПП

Заповед Обществен Съвет-протоколи

  Заповед Обществен Съвет-длъжностно лице техническо и административно обслужване

  Заповед Обществен Съвет-длъжностно лице съхранение документация

  Заповед Обществен Съвет-брой членове

ПОКАНИ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Покана до родителите за свикване на общо събрание на Обществения съвет на 12.12.2022 год.

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

Покана до родителите за свикване на общо събрание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

   ОТЧЕТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Отчет на ОС за учебната 2019-2020 година

Отчет на ОС за учебната 2018-2019 година

Отчет на ОС за учебната 2017-2018 година

Отчет на ОС за учебната 2016-2017 година

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Протокол №4 / 27.08.2020 г.

 Протокол №1/10.12.2019 г. 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, МАНДАТ ОТ 12.12.2016 г. ДО 12.12.2019 г.

Протокол №2/13.03.2017 г.

Протокол №1/13.12.2016 г.

 ПИСМА, ПОКАНИ И ПРОТОКОЛИ ОТ ЕТАПИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Покана до родителите за провеждане на родителски срещи по класове.

 

Етикети: ,