ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНИ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Покана до родителите за свикване на общо събрание на Обществения съвет на 12.12.2022 год.

 

 

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

Покана до родителите за свикване на общо събрание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

   ОТЧЕТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Отчет на ОС за учебната 2018-2019 година

Отчет на ОС за учебната 2017-2018 година

Отчет на ОС за учебната 2016-2017 година

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Протокол №4 / 27.08.2020 г.

Протокол №1/10.12.2019 г. 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, МАНДАТ ОТ 12.12.2016 г. ДО 12.12.2019 г.

Протокол №2/13.03.2017 г.

Протокол №1/13.12.2016 г.

 ПИСМА, ПОКАНИ И ПРОТОКОЛИ ОТ ЕТАПИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Покана до родителите за провеждане на родителски срещи по класове.

 

 

Етикети: ,