УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ванина Деянова Илиева – XII клас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Красимирова Славова – X клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2020/2021 година 

 

 

Етикети: ,