Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020:

 

№ по ред

Учебен предмет

Клас

Брой часове

Период на провеждане

Място на провеждане

Ръководител

Брой

ученици

1

БЕЛ

V

10+ 2 резерв

18.06.2019-27.06.2019

Спортно училище „Дръстър“, каб.101

Дорина Пейчева

5

2

БЕЛ

VI

10+ 2 резерв

18.06.2019-26.06.2019

Спортно училище „Дръстър“, каб.203

Дорина Пейчева

5

3

Математика

VI

10+ 2 резерв

27.05.2019-28.06.2019

Спортно училище „Дръстър“, каб.203

Калинка Ташева

5

4

Математика

IX

10+ 2 резерв

31.05.2019-28.06.2019

Спортно училище „Дръстър“, каб.105

Калинка Ташева

5

5

БЕЛ

IX

10+ 2 резерв

13.05.2019-26.06.2019

Спортно училище „Дръстър“, каб.105

Гълъбина Великова

5

6

БЕЛ

XI

10+ 2 резерв

10.05.2019-21.06.2019

Спортно училище „Дръстър“, каб.104

Гълъбина Великова

5

7

Английски език

XI

10+ 2 резерв

13.05.2019-27.06.2019

Спортно училище „Дръстър“, каб.КК3

Кина Маринова

5

 

Етикети: , ,