В началото на учебната 2010-2011 година, след обсъждане, училищното ръководство взема решение Денят на народните будители – 1 ноември, да се отбелязва тържествено от учителите и учениците в училище.

 Стана традиция в деня преди 1 ноември да се отдава почит на хората, които с делата си са показали на другите, че стига да искат, могат да бъдат себе си, да отстояват българското, да го бранят и да работят за благото на народа и родината.

На 31 октомври 2017 г. отбелязването на Деня на народните будители се осъществи по нетрадиционен начин. От сутринта вместо звънец, който да оповести края на часа, звучеше възрожденска песен. Това предизвика любопитство към предстоящото събитие.

Сред края на сутрешния блок часове по общообразователна подготовка се състоя кратко тържество, на което учителят по История и цивилизация Иван Занов, разказа на ученици, учители и служители интересни данни за бележити българи.Златомир Ценков от V клас рецитира стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов, а Мила Кюмюрджиева от VІІ клас представи интересни и малко познати подробности от живота на Христо Ботев.

 

Етикети: , , , , ,