Медалисти БАГАИН 2016г

На фокус

 

КЛАС Класи ране Участ  ници ДАТА място на провеждане СЪСТЕЗАНИЕ ДИСЦИПЛИНА  категория възраст СПОРТ УЧИТЕЛ
V 1 2 04.06.2016 г. Пловдив ДЛДП кат.45 кг. момчета джу-джицу Стефан Стефанов
VIII II 14 10.04.2016 г. Сливен ДЛОШ кат.52кг. момичета борба Стефан Стефанов
ХІ 3 4 30.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.85 кг младежи до 20 г. не- вадза Неделчо Цвятков
ХІ 2 7 30.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.85 кг младежи до 18 г. джу-джицу Неделчо Цвятков
I 4 14.05.2016 г. София ДЛОШ кат.32 кг. момичета самбо Стефан Стефанов
1 1 04.06.2016 г. Пловдив ДЛДП кат.36кг. момичета джу-джицу Стефан Стефанов
VIII III 12 10.04.2016 г. Сливен ДЛОШ кат.44кг. момичета борба Стефан Стефанов
VIII III 4 16.01.2016 г. София ДЛШ кат.44кг. кадетки джудо Стефан Стефанов
VІІІ 1 4 04.06.2016 г. Пловдив ДЛДП кат.44кг. девойки джу-джицу Стефан Стефанов
Х III 12 10.04.2016 г. Сливен ДЛОШ кат.56 кг кадетки борба Неделчо Цвятков
ХІ III 17 24.01.2016 г. София ДЛОШ кат.56кг. до 20г самбо Неделчо Цвятков
Х 3 4 30.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.57 кг.  до 18 г не- вадза Неделчо Цвятков
Х 2 4 30.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.55 кг.  до 18 г джу-джицу Неделчо Цвятков
1 1 04.06.2016 г. Пловдив ДЛДП кат.34 кг юноши джу-джицу Стефан Стефанов
III 8 15.05.2016 г. София ДЛОШ кат.54кг. подрастващи момчета самбо Стефан Стефанов
ХІІ II 7 21.02.2016 г. Панагюрище ДЛОШ кат.52 кг. мъже Б.самбо Неделчо Цвятков
ХІІ III 7 20.02.2016 г. Панагюрище  ДЛОШ кат.52 кг. мъже самбо Неделчо Цвятков
ХІІ II 20 24.01.2016 г. София ДЛОШ кат.52кг. до 20г самбо Неделчо Цвятков
XII 1 4 29.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.56кг. младежи до 20 г. джу-джицу Неделчо Цвятков
XII 1 4 29.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.62кг. младежи до 20 г. джу-джицу Неделчо Цвятков
Х III 4 10.04.2016 г. Сливен ДЛОШ кат.72кг. девойки борба Неделчо Цвятков
3 3 04.06.2016 г. Пловдив ДЛДП кат.50кг. юноши джу-джицу Стефан Стефанов
VІІ III 14 15.05.2016 г. София ДЛОШ кат.50кг. подрастващи момчета самбо Стефан Стефанов
VІІ 1 3 04.06.2016 г. Пловдив ДЛДП кат.50кг. юноши джу-джицу Стефан Стефанов
Х 1 4 30.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.81кг. младежи до 18 г. не- вадза Неделчо Цвятков
Х 2 5 30.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.85кг. младежи до 18 г. джу-джицу Неделчо Цвятков
ХІ 2 7 29.05.2016 г. Димитровград ДЛДП кат.73 кг. младежи до 18 г. джу-джицу Неделчо Цвятков
ХІ 3 4 30.05.2016 г. Димитровтрад ДЛДП кат.77кг. младежи до 18 г. не- вадза Неделчо Цвятков
 

 

 

  

 

Етикети: ,