СТАРТОВЕ през учебната 2016-2017 г. на учениците от СУ“ДРЪСТЪР“-гр.Силистра 

СТАРТОВЕ през учебната 2015-2016 г. на учениците от ОСУ“ДРЪСТЪР“-гр.Силистра 

 

Етикети: ,