Национална програма „на училище без отсъствие“, мярката „Без свободен час“

 Училищна програма за провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти.

Процедури при заместване на отсъстващи учители по мярката „Без свободен час“, НП „На училище без отсъствие“.

 

Етикети: ,