Какво представлява тормоза? Каква е разликата между него и насилието?

Училищни документи за учебната 2017/2018 година

Училищен план за противодействие на училищния тормоз между учениците

Училищни правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците по изпълнение на  Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

План за работа на Координационния съвет

 

Училищни документи за учебната 2016/2017 година

Училищни правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците по изпълнение на  Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

Училищен план за противодействие на училищния тормоз между учениците

План за работа на Координационния съвет

Заповед за определяне на състава на Координационния съвет

 

 

 

Етикети: , , ,